Velkou výhodou je komplexnost testů ...

... říká pan Vít Vořechovský, ředitel jazykové školy Jeden jazyk nestačí

Jako jazyková škola musíme klientovi zaručit to, že jeho studenti udělají viditelný pokrok od té chvíle, kdy jsme výuku v jejich společnosti převzali. V minulosti jsme si museli pracně vytvářet naše vlastní testy. Příprava testů jednak trvala dlouho, protože pro jednotlivé skupiny byly různé verze testů, aby studenti nemohli opisovat, ani poctivost studentů při vypracování testů však nebyla stoprocentně zaručena.

Další problém byl využití různých učebnic v různých skupinách, proto bylo často nutné připravovat celá řada variant. Testy eTestme.com vše udělají za nás. Díky velkému počtu otázek v databázi je každý test unikátní a tak se není možné přímo na testy připravit.

Testy navíc odpovídají úrovním dle SERR, čímž je vyřešeno využití různých učebnic v různých kurzech. Personální oddělení našich klientů navíc v poslední době chtějí vědět právě zařazení studenta dle SERR, jelikož jakákoliv jiná informace je jednoduše zavádějící. Velkou výhodou je dále komplexnost testů – studenti jsou testováni i v mluvení a psaní a to je věc na trhu testů zcela unikátní.

Díky tomu, že výstupy jsou pro naše klienty – personální oddělení společností - lehce použitelné a srozumitelné, eTestme.com funguje znamenitě jako přidaná hodnota našich služeb.