eTestMe.com của LANGMaster là một mô hình thi điện tử đánh giá kỹ năng tiếng Anh bằng máy tính và Internet. Đánh giá này dựa trên các tiêu chuẩn của Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) (sử dụng các cấp độ A1, A2, B1, B2, C1, và C2).

eTestMe.com dành cho các cơ quan, trường học:

 1. eTestMe.com là gì, bạn có thể đọc tại đây.
 2. Mời bạn sử dụng bản dùng thử tại eTestMe.com và tìm hiểu chi tiết hơn qua phiên bản DEMO.
 3. Lựa chọn cách tốt nhất để sử dụng Những cách thức sử dụng và bảng giá.
 4. Mở chương trình.

  Khi đã mở chương trình và đăng nhập, bạn đưa danh sách các thí sinh vào hệ thống và gửi họ lời mời dự thi (thẻ Quản trị viên).

eTestMe.com dành cho cá nhân:

 • Xem vì sao bạn nên thi ngoại ngữ bằng eTestMe.com tại đây.
 • Mua bài thi (giá €30)

  Giá bao gồm toàn bộ chương trình thi, phần kỹ năng Nói và Viết do Giám khảo (chuyên gia ngôn ngữ) đánh giá và một giấy Chứng nhận.
  Sau khi thanh toán, bạn sẽ nhận được một thư mời tham dự bài thi.

Chú ý: Nếu bạn chưa có Microsoft Silverlight (tương tự như Adobe Flash) trên máy tính, bạn sẽ nhận được yêu cầu cài đặt trước khi bắt đầu bài thi. Quá trình cài đặt không ảnh hưởng đến các phần mềm đã cài hay dữ liệu lưu trữ trên máy của bạn.

Tham khảo:

 

Mr. Vít Vořechovský, the director of Jeden jazyk nestačí language school, says

LANGMaster Family Member