Το LANGMaster eTestMe.com είναι ηλεκτρονική εξεταστική πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορεί κανείς με χρήση υπολογιστή και διαδικτύου να βαθμολογήσει έμπιστα το επίπεδο γνώσεων των αγγλικών του. Η βαθμολόγηση πραγματοποείται σύμφωνα με τα κριτήρια του Κοινού Ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς (ΚΕΠΑ) (το οποίο χρησιμοποιεί για τη βαθμολόγηση τα επίπεδα A1, A2, B1, B2, Γ1 a Γ2).

eTestMe.com για τις εταιρίες και ιδρύματα:

 1. Τι είναι το eTestMe.com θα διαβάσετε εδώ.
 2. Σας συστήνουμε να δοκιμάσετε το eTestMe.com δωρεάν και λεπτομερώς μέσω της demo έκδοσης.
 3. Επιλέξτε τον βολικότερο τρόπο χρήσης σύμφωνα με τις Δυνατότητες χρήσης και τιμοκατάλογος.
 4. Εκτέλεση.

  Μετά την εκτέλεση και σύνδεση εισαγάγετε στο σύστημα τους εξεταζομένους υποψηφίους και στείλτε σε αυτούς την πρόσκληση στο τεστ (στην καρτέλα Εταιρία/Διαχειριστής).

eTestMe.com για φυσικά πρόσωπα:

 • Για ποιο λόγο να εξεταστείτε μέσω του eTestMe.com θα διαβάσετε εδώ.
 • Αγορά του τεστ (τιμή €30)

  Η τιμή περιλαμβάνει τις πλήρεις εξετάσεις, τη βαθμολόγηση των μερών Ομιλία και Γραφή από τον Tutor (γλωσσικός ειδήμων) και την αποστολή του πιστοποιητικού.
  Μετά την πληρωμή θα λάβετε ένα email με την πρόσκληση στο τεστ.

Προειδοποίηση: Εάν δεν έχετε ακόμα εγκαταστήσει το περιβάλλον Silverlight από την εταιρία Microsoft στον υπολογιστή σας (πρόκειται για παρόμοιο περιβάλλον όπως είναι το Flash από την εταιρία Adobe), το σύστημα θα σας ζητήσει να το κάνετε πριν την εκτέλεση του τεστ. Η εγκατάσταση δεν θα έχει καμία επίδραση στο μέχρι στιγμής εγκαταστημένο λογισμικό και στα αποθηκευμένα δεδομένα.

Παραπομπές:

 

Mr. Vít Vořechovský, the director of Jeden jazyk nestačí language school, says

LANGMaster Family Member