LANGMaster eTestMe.com to elektroniczna platforma testująca, za pomocą której można w sposób wiarygodny ocenić umiejętności językowe danej osoby w zakresie języka angielskiego przy użyciu komputera i internetu. Ocena opiera się na kryteriach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) (poziomy A1, A2, B1, B2, C1 i C2).

eTestMe.com dla firm i organizacji:

 1. Na temat eTestMe.com można przeczytać tutaj.
 2. Zaleca się darmowe wypróbowanie eTestMe.com i zapoznanie się ze szczegółami za pomocą naszej wersji demo.
 3. Wybierz najlepszą formę za pomocą Formy zastosowania i cennik.
 4. Uruchom.

  Po uruchomieniu i zalogowaniu, wprowadź testowanych uczestników do systemu i wyślij im zaproszenie (zakładka Firma/Administrator).

eTestMe.com dla klientów indywidualnych:

 • Dlaczego warto poddać się testowi za pomocą eTestMe.com - przeczytaj tutaj.
 • Zakup Testu (cena €30)

  Cena obejmuje pełen test, ocenę części Ustnej i Pisemnej przez tutora (nauczyciela języka) oraz certyfikat.
  Po uiszczeniu płatności otrzymasz e-mail z zaproszeniem do testu.

Uwaga: Jeżeli nie zainstalowałeś/-łaś na swoim komputerze Microsoft Silverlight (który jest podobny do Adobe Flash), przed rozpoczęciem testu pojawi się prośba, aby to zrobić. Instalacja nie będzie miała wpływu na wcześniej zainstalowane oprogramowanie lub dane na dysku.

Adnotacje:

 

Mr. Vít Vořechovský, the director of Jeden jazyk nestačí language school, says

LANGMaster Family Member