LANGMaster eTestMe.com je elektronická testovacia platforma, prostredníctvom ktorej sa dá pomocou počítača a internetu spoľahlivo vyhodnotiť úroveň znalostí angličtiny. Vyhodnotenie sa riadi kritériami Spoločného Európskeho referenčného rámca (SERR) (využívajúceho na ohodnotenie stupne A1, A2, B1, B2, C1 a C2).

eTestMe.com pre firmy a inštitúcie:

 1. Čo je to eTestMe.com sa dočítate tu.
 2. Odporúčame, aby ste si eTestMe.com zdarma a podrobne vyskúšali prostredníctvom demoverzie.
 3. Vyberte si najvýhodnejší spôsob využitia podľa Možnosti využitia a cenník.
 4. Spustite.

  Po spustení a prihlásení zadajte do systému testovaných uchádzačov a pošlite im pozvánku na test (na záložke Firma/Správca).

eTestMe.com pre jednotlivcov:

 • Prečo sa dať otestovať pomocou eTestMe.com sa dočítate tu.
 • Zakúpenie testu (cena €30)

  V cene je kompletné otestovanie, vyhodnotenie častí Rozprávanie a Písanie Tútorom (jazykovým expertom) a zaslanie certifikátu.
  Po zaplatení Vám príde e-mail s pozvaním na test.

Upozornenie: Ak ešte nemáte na Vašom počítači nainštalované prostredie Silverlight od firmy Microsoft (čo je obdoba prostredia Flash od firmy Adobe), budete si ho musieť nainštalovať pred spustením testu. Inštalácia nijako neovplyvní Váš doteraz nainštalovaný softvér ani uložené dáta.

Referencie:

 

Mr. Vít Vořechovský, the director of Jeden jazyk nestačí language school, says

LANGMaster Family Member